Agreco Advies

Agrarisch en ecologisch onderzoek en advies

Agreco advies is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van duurzame landbouw. Agreco advies voert onderzoek uit en adviseert organisaties, verenigingen en boeren over natuurinclusieve landbouw en is gespecialiseerd in agrarisch natuur- en landschapsbeheer, kruidenrijk grasland en bodem. 

Bekijk projecten

Recente projecten

Verduurzaming van de maisteelt

€O2 in blijvend grasland

Beweiden en weidevogels

Over Agreco

Agreco advies is het bedrijf van Anne Jansma en is opgericht in 2017. Het bedrijf richt zich op thema’s die bijdragen aan een duurzame natuurinclusieve landbouw, en is betrokken bij de organisatie en uitvoer van meerdere projecten. Daarnaast verzorgt Anne Jansma regelmatig inhoudelijke presentaties over de ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw, agrarisch natuurbeheer, kruidenrijk grasland, functionele kruiden en biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Meer over Agreco

Samenwerken?

Wilt u weten wat Agreco Advies voor u kan betekenen neem dan vrijblijvend contact op. Klik hier voor contactgegevens